Tessie's Blogg

Jag ar 29 ar och bloggar om mitt liv, min vardag, mina intressen och drommar vilket inkluderar shopping, klader, resor, traning, LCHF, heminredning, mat och vin. Jag jobbar inom finans och bor pa Jersey, en o utanfor Frankrikes kust.


13 October 2012

My day today

My day today; study, dtudy, study... mock exam to be handed in on Monday and the final exam in just a month... Lilly is keeping me company but fell a sleep after too much business law. Wish I could do the same.


Min dag idag, studera, studera, studera ... hemtentan ska lämnas in på måndag och den tenta om bara en månad ... Lilly håller mig sällskap, men somnade efter för mycket affärsjuridik. Önskar att jag kunde göra detsamma.

03 October 2012

Tired evening

Feel very tired tonight after a long day at work and a busy week with studies. The family has gone back to Sweden after a great week here in Jersey. The rain is pouring outside and Lilly and I are relaxing. 


Känner mig trött ikväll efter en lång dag på jobbet och en hektisk vecka med studier. Familjen har åkt tillbaka till Sverige efter en toppen vecka här på Jersey. Regnet öser ner utanför och Lilly och jag relaxar i soffan.